BIM, 3D CAD

BIM, 3D CAD


BIM projektering kan användas för att informera och förmedla projektbeslut men det är också en process för att projektet ska bli både arkitektoniskt säkert och dessutom utföras inom kostnads- och tidsramarna. Våra modeller är bra hjälpmedel och kan användas till upprättandet av tidsplaner, produktion och kalkyler.Vi har många års erfarenhet av BIM vilket ger goda förutsättningar att utföra projekt av varierande storlek och komplexitet. Kontakta oss idag för en gratis offert.

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Kontakta oss!