Projektledning

Projektledning


Vi ser till att kontrakterade entreprenörer utför sina uppdrag enligt projektplanen och vi kan även bistå med entreprenadsbesiktningar samt kontrollansvar. Projektledningstjänsten innefattar allt från små till stora projekt.


Vi vet att planering i ett tidigt skede alltid är viktigt för ett gott slutresultat. Därför upprättar vi tidliga förfrågningsunderlag som skickas ut till entreprenörer och efter det utför vi en anbudsutvärdering för att kunna hjälpa beställare att välja den bästa entreprenaden enligt önskemål innan kontrakten upprättas.


Projektets gång följer vi på plats samtidigt som vi leder och håller protokoll på alla möten såsom start-, bygg- och slutmöte. Vi adresserar samtidigt alla frågor som uppkommer under projektets gång.


Slutligen vi är med under entreprenadsbesiktningar och kontrollerar besiktningsanmärkningar respektive åtgärdar av entreprenörer. Tar vi hand om projektledningen blir arbetet gjort på rätt sätt och till rätt pris

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Kontakta oss!