Underhållsplan

Underhållsplan


Underhållsplan är en handling som behövs för att kunna förvalta en fastighet. Den beskriver åtgärder som behöver göras, när och hur mycket det kommer att kosta i ett förutbestämt tidsperspektiv framåt. Det är framförallt ett verktyg för den ekonomiska planeringen.


Enkelt förklarat kan den beskrivas som en sammanställning om VAD som ska göras, NÄR det ska göras och KOSTNADEN för underhållsåtgärderna. En underhållsplan omfattar vanligtvis 30 år framåt i tiden men det är ett levande dokument som bör uppdateras varje eller varannat år.

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Kontakta oss!