Certifieringar

Certifieringar


På Projektorienterarna är vi engagerade i att uppnå excellens och hållbarhet i våra tjänster. Våra certifieringar, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och UC Gold, speglar vårt engagemang för kvalitetsledning, miljöansvar och branschledande standarder.
ISO 9001: Ett bevis på vårt engagemang för kvalitetsledning och kundnöjdhet
ISO 14001: Visar vårt engagemang för miljöledning och hållbarhet.
UC Gold: Tilldelad av Sveriges ledande kreditupplysningsföretag, denna certifiering symboliserar vår maximala kreditvärdighet och den högsta försäkran om vårt företags finansiella stabilitet och tillförlitlighet.


ISO 14001: Visar vårt engagemang för miljöledning och hållbarhet.
ISO 9001: Ett bevis på vårt engagemang för kvalitetsledning och kundnöjdhet
UC Gold: Tilldelad av Sveriges ledande kreditupplysningsföretag, denna certifiering symboliserar vår maximala kreditvärdighet och den högsta försäkran om vårt företags finansiella stabilitet och tillförlitlighet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Kontakta oss!