Klimatdeklaration

Klimatdeklaration


Redan från 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om utsläpp av växthusgaser från byggskedet. Det är byggherren som ansvarar för att klimatdeklarationen utförs.


För att kunna få slutbesked från 1 januari, enligt plan- och bygglagen måste byggherren kunna visa att en klimatdeklaration har lämnats in och registreras digitalt hos Boverket.


Vi på Projektorienterarna kan hjälpa med klimatdeklarationen, LCA analyser och miljöbevakningar.
Vill du veta mer? Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Kontakta oss!