Ekonomitjänster

Ekonomitjänster


Vi har anpassade lösningar till företagets behov. Ekonomitjänster är viktiga för att kunna ge bättre uppföljning.


Vi kan hjälpa till att utföra kostnadseffektiva och mer hållbara inköp men även skapa kalkyler som hjälper byggherrar, beställare, entreprenörer, byggkonsulter och privatpersoner i projekt. Vi sammanställer kalkyler, mängden av byggmaterial samt byggvolymer.


Våra tjänster är följande:


  • Anbudskalkyler

  • Budgetkalkyler

  • Kostnadsstyrning

  • Kontroll- och avstämningskalkyler

  • Inköp

  • Mängdförteckningar

  • Installationskalkyler El, VS och luft

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Kontakta oss!