KA-Kontrollansvarig

KA-Kontrollansvarig


Du som ska utföra markarbeten, riva eller bygga kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Den KA du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får utföra KAarbete.

KA medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

KA hjälper dig med att:


  • Ta fram ett förslag till kontrollplan,

  • Tillse att kontrollplanen följs,

  • Vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt

  • Skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.


Vi på Projektorienterarna har certifierade KA (N och K) enl. 10:9 § P.B.L. som kan hjälpa till med både små och stora uppdrag.
Vill du veta mer? Kontakta oss!


Kontakta oss!