Kalkylering
s1 s2

Kalkylering

Vi skapar kalkyler som hjälper byggherrar och beställare, entreprenörer, byggkonsulter men också privatpersoner i deras projekt. Vi sammanställer kalkyler, mängden av byggmaterial samt byggvolymer. Vid utarbetandet av kalkylen tar vi hänsyn till svenska standards och byggregler. Våra kalkyltjänster är följande:


Anbudskalkyler


Budgetkalkyler


Kostnadsstyrning


Kontroll -och avstämningskalkyler


Inköp


Mängdförteckningar


Installationskalkyler EL, VS och luft