Earth Hour

Earth HourIdag, den 25 mars, uppmärksammar vi Earth Hour, ett världsomfattande evenemang som uppmanar enskilda personer, samhällen och företag att släcka onödig belysning i en timme som en symbol för deras engagemang för planeten. På Projektorienterarna AB erkänner vi vikten av denna dag och strävar alltid efter hållbara lösningar i våra projekt.

Vi förstår den påverkan som byggande kan ha på miljön, och vi tar vårt ansvar på allvar för att minimera den påverkan så mycket som möjligt. Earth Hour är en viktig påminnelse om behovet av att vi alla tar initiativ för att skydda vår planet. Det är en tid för oss att reflektera över vilken inverkan våra dagliga val har på miljön och att överväga sätt att göra en positiv förändring. Som ett konsultföretag inser vi den betydande roll vi kan spela i att främja hållbara metoder och vi är engagerade i att göra vår del.

På Projektorienterarna AB söker vi ständigt nya sätt att förbättra våra hållbarhetspraxis och minska vår miljöpåverkan. Vi tror att genom att ta ett proaktivt tillvägagångssätt kan vi göra en betydande skillnad för planetens långsiktiga hälsa.

Så på detta Earth Hour uppmuntrar vi alla att ta en stund och reflektera över vilken inverkan deras val har på miljön och överväga sätt att göra en positiv förändring. På Projektorienterarna AB kommer vi att fortsätta sträva efter hållbara lösningar i alla våra projekt och göra vår del för att skydda planeten för framtida generationer.

Foto av Anna Shvets från Pexels: https://lnkd.in/eFShmWqu